Webbprogrammerare, spelutvecklare eller programvaruplanerare - vilket är ditt drömyrke?

ICT-branschen är en internationell bransch i ständig utveckling, som erbjuder utmaningar och mångsidiga möjligheter att utvecklas till expert inom branschen. Kom till oss vid Vamia och studera till programutvecklare, som är ett utbildningsprogram i grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik.

Med en examen, som programutvecklare, kan du arbeta inom spelprogrammering (game programmer), utvecklare av webbapplikationer (web developer), kunnig inom full stack, genomförare av IoT-lösningar och inom andra branscher eller som företagare. Förutom att arbeta med programutveckling lär du dig också sådant som behövs, ifall du arbetar med IT-stöd. Branschen kräver att du är kreativ, har ett tekniskt intresse och har goda färdigheter när det gäller inlärning- och problemlösning.

Du kan också studera till programutvecklare på finska vid Vamia.


Ansökan


Till utbildningen kan du söka via kontinuerlig ansökan under hela läsåret. De som avslutat sina grundskole- eller gymnasiestudier, kan också söka via den gemensamma ansökningen.

Tilläggsinformation: Studiehandledare Minna Eteläpää, minna.etelapaa@vamia.fi, tel. 040 756 8406

Vamias webbsidor: vamia.fi


Innehåll i utbildningen


Studierna består av yrkesstudier (145 kompetenspoäng) och av gemensamma studier (35 kompetenspoäng).

Inom yrkesstudierna studerar du definition av programvara, planering, förverkligande och test av program, spel-/nät-/mobilprogrammering, integrerad programmering (robotik, IoT-lösningar), bildbehandling, planering av användargränssnitt, spelgrafik, planering och förverkligande av datalager, förverkligande av webbshopar och webbsidor. Dessutom ingår i studierna installationer och konfigureringar av den informationstekniska miljön, kundbetjäning samt företagsamhet. Programmeringsspråk och -miljöer som används i undervisningen är bla. Visual C# / PHP / Python / C++ / JavaScript / HTML / SQL / CMS. Yrkesprovet kan den studerande utföra med vilket modernt programmeringsspråk som helst.

examensuppbyggnaden

En del av studierna och största delen av yrkesproven utförs vid företag och organisationer inom branschen. Inlärning på arbetsplats kan också ske utomlands. En programutvecklare får anställning inom den offentliga sektorn och i privata företag eller grundar sitt eget företag. För att bli anställd som programutvecklare krävs det god yrkeskompetens och kontinuerlig förnyelse.

Studierna tar ca. 2,5 - 3 år eller enligt en personlig studieplan. Baserat på tidigare utförda studier, kan du anhålla om erkännande av kunnande, vilket förkortar studietiden. Du kan även avlägga kombistudier, då du förutom en yrkesexamen också får en studentexamen. Med goda studieprestationer, har du också möjlighet att studier vid yrkeshögskolan Novia redan hösten på årskurs 3, vilket försnabbar dina vidarestudier.


Förverkligandet av examen


Utbildningen består huvudsakligen av närstudier, 5 dagar i veckan. Tidsmässigt hålls undervisningen på dagen, mellan 8–16 enligt läsordning. Närstudiernas omfattning är beroende av tidigare kunskap och hur snabbt man vill framskrida i studierna. Närstudierna hålls på Hansa Campus, Krutkällarvägen 2. Studierna utförs med hjälp av olika arbetsmetoder, individuellt och i grupp. Inlärning sker både i skolan och på verkliga arbetsplatser. Inlärning på arbetsplatsen står för ca 6 månader av den totala studietiden

Välkommen till Vasa och studera!


Videon och bilderZacharias Nyholm berättar om utbildningen.

En kort vandring i inlärningsmiljöerna för programutvecklare. Filmningen gjordes av studerande Wilhelm Böckelman, men hjälp av studerande Mikael Kolehmainen.